CR Foderservice benytter mobile blandeanlæg til produktion af svinefoder til de danske landmænd

CR Foderservice blev stiftet i oktober 2010, og deres første mobile anlæg blev lanceret i juli 2011. Samme sommer fik de fokus på produktion af svinefoder som deres vigtigste kundesegment. I denne sommer kører der 10 blandeanlæg rundt til de danske landmænd, hvormed virksomheden dækker hele landet. Foder fra mobilt blandeanlæg er et godt alternativt til den fabriksfremstillede version, og dette kan du læse mere om både herunder og på cr-f.dk.

Et mobilt blandeanlæg har flere fordele

Et mobilt blandeanlæg er et velkendt koncept, der udgør et fuldgyldigt alternativ til hjemmeblandeanlæg og fabriksfoder. Det er til gengæld mindre omkostningsfuldt. Et mobilt blandeanlæg er et konkurrencedygtigt alternativ til den fabriksfremstillede version, og CR Foderservice foderservice ser en stor fremtid i det. Niels Frost Rasmussen stiftede virksomheden, da han så en bedre løsning i forhold til fodring af landmandens dyr. Metoden her været benyttet til fremstilling af foder i Tyskland i mere end 35 år, og efter grundig research hentede han konceptet til Danmark. Takket være Tysklands tidlige satsning på konceptet, så er det også blevet meget udbredt i vores naboland. Det betyder, at der er over 500 mobile blandeanlæg, der betjener tyske landmænd og industri, og markedet vokser fortsat. På baggrund af den tyske succes og en overvældende positiv feedback fra diverse interessenter, så ser virksomheden en stor fremtid ved at betjene mobile blandeanlæg. Der har bl.a. været rosende ord fra fodringskonsulenter, finansieringsinstitutter og danske landmænd.

Kvalitetsbevidst produktion af svinefoder

Mange svineproducenter har valgt at prioritere gennemskuelighed og kendskab til råvarerne i forhold til det foder, de benytter. Det er med til at sikre ensartede blandinger, som produceres af sunde og gode råvarer. De fleste af CR Foderservice eksisterende kunder er so- og smågriseproducenter, for hvem ensartethed og kvalitet betyder meget. Det er også dér, at de bedste avancer til foderstofferne forekommer. For CR Foderservice er det en god mulighed for at anvende eget korn ved produktion af svinefoder og dermed spare penge. Produktion af svinefoder til de fynske svineproducenter startede tilbage i 2011. Kort efter udvidede de til Jylland og i år 2013 til Lolland og Sjælland. I dag servicerer de svineproducenter ugentligt i hele Danmark. Ved produktion af svinefoder har du altid muligheden for at få ændret formalingsgrad. Du kan eventuelt få ændret valsning af korn i forhold til kornets beskaffenhed og dyrenes behov. De kan formale fra 2 mm til 4,5 mm, og der kan udtages prøver til analyse af sigteprofil. Er dit behov meget struktur, så kan de også valse udvalgte råvarer uden merpris. Deres produktion af svinefoder foregår ved, at de løbende tager sigteprøver og registrerer dem for hele tiden at være opdateret på årets høst.