Få din virksomhed med på de digitale noder!

Nærmest uanset hvilken branche, man arbejder og måske endda har virksomhed indenfor, er det i disse tider bydende nødvendigt at have en aktiv tilstedeværelse på internettet. Hvis man som virksomhed ikke ”findes” på nettet og ikke har en opdateret hjemmeside eller måske aktive profiler på sociale medier som Facebook, Twitter og måske Instagram mm., er det næsten det samme som ikke at findes. Det kan i hvert fald nemt tage sig sådan ud, og det vil være lettere uheldigt, hvis man hver dag lægger kræfter i at få virksomheden til at køre.

Få en SoMe-plan

Det er klart, at det typisk vil være i de mere forbrugerorienterede firmaer, at der er størst behov for digital synlighed. Men selv for rendyrkede business-to-business-firmaer kan der være en væsentlig gevinst ved øget tilstedeværelse på the world wide web. Et omsiggribende netværk af virksomhedskontakter kan ganske vist få én langt, men hvis potentielle nye kunder vil kigge sig omkring på nettet efter det, I udbyder, men ikke kan finde jer, er det jo nærmest lig tabt indtjening. Derfor vil det i rigtigt mange tilfælde give god mening med en some plan, hvor der tænkes strategisk over tilstedeværelsen og tilgangen til denne på de sociale medier. Hvordan skal kommunikationsstilen og -frekvensen være? Hvad med det visuelle udtryk? Osv. Osv.

Allokering af medarbejdere?

Hvis der allerede er medarbejdere i virksomheden, som har tid og talent til at sætte sig i dette område, er det bare med at få dem allokeret til at få banket rusten af firmaets digitale tilstedeværelse. Alternativt kan det også vise sig at være den bedste mulighed at hyre eksterne eksperter, som fra dag ét vil kunne gøre en forskel for firmaet. Det er jo trods alt deres ekspertise-område. Med sådan en arbejdsdeling kan alle gøre det, de er bedst til, og på den møde øge indtjeningen!